När du tecknar bilförsäkring

Du som tar dig tid att fundera igenom dina valmöjligheter kan spara mycket pengar när du tecknar bilförsäkring. Tidigare har det varit ganska krångligt att jämföra alla alternativ som finns på marknaden. Nu får du hjälp med det, Använd http://www.bilforsakringjamforelse.se för att jämföra erbjudanden från olika försäkringsbolag. Det har aldrig varit enklare! Vad som tidigare krävde timmar i telefonköer kan nu göras på 30 sekunder!

Varje motordrivet fordon som inte är avställt måste ha en försäkring. Det är den registrerade ägarens ansvar att se till att försäkring tecknas. Det enklaste (och minst omfattande) skyddet du kan välja är trafikförsäkring. Vid en eventuell olycka täcker denna personskador liksom skador på den icke vållande partens fordon och egendom. Förmodligen är detta skydd fullgott om din bil börjar bli till åren.

Om du däremot har en bil med lite högre marknadsvärde finns det goda skäl att fundera över mer omfattande skydd—en halvförsäkring eller helförsäkring. Aktsams halvförsäkring, till exempel, inkluderar trafikförsäkringen samt ersätter för skador till följd av brand och stöld. Den omfattar även glass-, elektronik- och maskinskador. Helförsäkringen i sin tur är en halvförsäkring plus vagnskadeskydd. Läs mer om olika typer av kategorier av bilförsäkringar på www.bilforsakringjamforelse.se.

Många försäkringsbolag erbjuder även ett flertal tilläggsförsäkringar. Aktsam har utvecklat produkterna X-Traförsäkring samt Assistansförsäkring. Deras X-Traförsäkring ersätter antingen 75% av dygns- och kilometerkostnaden eller 100 kronor per dag i det fall din bil blivit obrukbar och du tvingas betala för en hyrbil.

På www.bilforsakringjamforelse.se hittar du en mängd matnyttig information om bilförsäkringar. Besök oss idag!

Andra inlägg.