Konferens som ett utbyte av visioner

Konferens som ett utbyte av visioner
Få företag kan fungera utan ett ständigt utbyte av tankar och idéer. Att inte utnyttja de resurser som finns i varje medarbetare brukar förr eller senare leda till stagnation och företagets fall. Äregirighet, prestige och revirtänkande är hämmande egenskaper som sällan får plats i dagens konkurrens. De företag som visar sig vara livskraftigast och växande är de som utnyttjar och använder sitt humankapital på rätt sätt.

Därför är konferenser idag något mer än ett forum för pyramidformad envägsinformation.

 • Konferenscenter
 • Konferenshotell
 • Konferenslokal
 • I konferenssammanhang idag handlar det mycket om att på olika sätt skapa forum och plattformar för folk att träffas, utbyta idéer, inspireras, lära känna och ta till sig en gemensam målsättning. Ofta bokar man in en inspirerande förläsare eller en skicklig teambildare som kan skapa den stämning som behövs för att kreativitet och arbetsglöd ska skapas.

  När man väl dragit samman personalstaben är en konferens ett gyllene tillfälle att både ingjuta kunskap och kraft till medarbetare som att hämta det samma från dem.

  När du planerar din konferens är det bra att skaffa så mycket bakgrundsinformation som möjligt. Samla på dig idéer uppslag och resurser som möjligt, så att du sedan kan välja och vraka för att skapa den konferens som fokuserar mot ditt, ditt företags och dina deltagares mål. På en sida som www.konferensfixarna.se hittar du flera bra uppslag och saker att tänka på kring arrangerandet av en konferens. Här finns en del artiklar i ämnet samt en mängd länkar till olika konferenslokaler, konferensgårdar och andra kreativa miljöer.
  Lär dig också vilka de vanliga misstagen är så att du kan undvika dem. Det finns inget som dämpar kreativitet och visioner så mycket som en lunch som serveras 20 minuter för sent och smakar avskräde. Om allt flyter på bra, är banan sopad för stordåd.

  Andra inlägg:

  1. En mördande tråkig konferens