Hur hammaren ska slås Tors Lokal

Folkets hus är en rad byggnader över hela Sverige som drivs av medlemmar från olika arbetarrörelser. Sveriges första Folkets hus öppnades i Kristianstad – men räknar man det första Folkets hus som byggdes för ändamålet, så låg det i Malmö. Många av de tidiga Folkets hus låg i industrisamhällen, där man behövde möteslokaler för exempelvis facklig verksamhet – men lokalerna blev också samlingsplats för kulturella evenemang och rena nöjen. Ett av de tidigaste Folkets hus kom till var Tors lokal på Alnön i Sundsvalls sågverksdistrikt. Tidiga folkets hus byggdes oftast utanför centrum, då företag och kommuner inte vågade upplåta mark till revolutionärer och upprorsmakare. I Folkets Hus på Alnön kan man se en dekorationsmålning av JA Holmberg, föreställande Tors strid med jättarna. Detta för att symbolisera husets namn och arbetarrörelsens kamp. När Alnön fick sitt Folkets hus i slutet av 1800-talet blev den snabbt en omtyckt samlingsplats och man bedrev facklig och politisk verksamhet, anordnade kamratfester, basarer, baler, familjefester, konserter, revyer osv.
Alnöns Folkets hur är inte bara Sveriges tredje äldsta, det är också ett Folkets hus som fortfarande är aktivt och massor av aktiviteter pågår året runt.
Även i övriga Sundsvall med omnejd händer det saker hela tiden. Oavsett om du är på jakt efter kultur, historia eller bara vill se dig om kring och njuta av det du ser – så är Sundsvall en bra stad att göra det i. Och ett bra boende, och fler tips och råd, hittar du på www.hotell-sundsvall.se.

Andra inlägg.