En ren fasad ger inte bara fastigheten ett mer tilltalande intryck

En ren fasad ger inte bara fastigheten ett mer tilltalande intryck. Regelbunden rengöring förlänger ytterväggarnas och takets livslängd och minskar risken för bestående skador. Att på ett effektivt sätt avlägsna alger, lava, mögel och andra föroreningar är dock ett ganska komplicerat arbete och det gäller att veta vad man sysslar med. Om du inte själv arbetar som fasadtvättare bör du därför hyra in professionell personal när det är dags att rengöra din fastighet.

Hur ska man då gå till väga om man vill vara säker på att få prisvärd och kvalificerad service? Klimatförändringar under de senaste årtiondena har ökat behovet av fasadtvättning. Idag rekommenderar experter att utför detta underhåll ungefär vartannat år (behovet avgörs delvis av var i landet du bor). Detta har fått till följd att alltfler firmor idag erbjuder fasadtvätt. Variationerna är dock betydande både vad gäller kunnande och pris.

Istället för att chansa kan du ta hjälp av fasadtvätt.org. Vi sonderar marknaden åt dig och tar fram offerter. Allt du behöver gör är att beskriva dina tvättbehov samt fylla i kontaktuppgifter i vårt webbformulär. Sedan tar vi hand om resten. Hela proceduren tar högst någon minut. Tjänsten www.fasadtvätt.org är helt utan kostnad och har utvecklats för att fungera som ett stöd för den enskilde konsumenten. Vi arbetar endast med pålitliga och kvalitetssäkrade firmor. Om du går genom oss kan du tjäna både tid och pengar. Har du frågor eller funderingar kring oss? Behöver du assistans för att registrera en intresseanmälan. Hör i så fall av dig till vår kundservice, info@fasadtvätt.org, så får du hjälp.

Andra inlägg:

  1. Inte BARA ett klädmärke